Επενδυτική Τραπεζική

Αν εργάζεσαι σε πιστωτικό ίδρυμα ή σε επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και θέλεις να αποκτήσεις τις υποχρεωτικές εκ του νόμου πιστοποιήσεις καταλληλότητας για το επάγγελμά σου ή να ανανεώσεις την ισχύ τους με εγκεκριμένο από τις εποπτικές αρχές σεμινάριο επιμόρφωσης ή να αποκτήσεις εξειδικευμένες γνώσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, 

στην παρούσα ενότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΕΤΙ περιλαμβάνονται σεμινάρια που σχετίζονται με διάφορες πτυχές των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που παρέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και εγκεκριμένο από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Σεμινάριο Επιμόρφωσης για την ανανέωση της ισχύος των πιστοποιητικών ε, α1, α2, β1, β, γ και δ για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.


Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 17 Φεβρουάριος 2016, 4:59 μμ